Lochuizen
Onderzoek en advies in opdracht van Stichtingsbestuur 't Noaberhoes

Leefbaarheid op het platteland
Het laatste café in een klein buurtschap op het platteland sluit zijn deuren. Het verenigingsleven dreigt af te brokkelen. Prominente buurtschappers steken de koppen bij elkaar en bedenken een multifunctioneel gemeenschapshuis. Nu is de vraag: aan welke activiteiten is er behoefte en hoe geven we de organisatie vorm? Met behulp van bewoners en leden van verenigingen deed Fluvère onderzoek naar behoeften en formuleerde verbeterpunten voor de organisatie.

Publicaties over dit onderzoek:
Tubantia 01-12-2009: Lochuizen houdt zichzelf tegen het licht
Lokale media december 2009: Onderzoek gepresenteerd aan Wethouder Zappeij

Senternovem
Essay in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Senternovem

Duurzame besluitvorming
Een samenwerkingsopdracht met Rosa Lucassen en Annette de Vries van Stichting Echte Welvaart.
We interviewden vijftien sleutelfiguren in de Rijksdienst over de dilemma's van duurzame besluitvorming in de praktijk en koppelden deze ervaringen aan de inzichten van onder andere Peter Senge, organisatiedeskundige.
Dat leidde tot het essay Groot denken, klein bewegen, Contrapunten van duurzame besluitvorming.

Dynamo Neede
Onderzoek en advies in opdracht van Volleybalvereniging Dynamo Neede

Vrijwilligersbeleid van een sportvereniging
Wat doe je als je sportclub ruim 250 leden heeft en het kader juist stevig is uitgedund? Met een interviewronde langs alle teams en ouders van de jeugdleden onderzocht Fluvère de levensvatbaarheid van de club en formuleerde een advies.

De Mast
Strategisch plan in opdracht van de Gemeente Enschede

Visie op samenwerken
Om jongeren in achterstandssituaties beter te kunnen begeleiden, start jongerenwerkorganisatie Alifa Welzijn en VSO Het Schip een intensieve samenwerking. Een uniek concept: samen zorgen voor veiligheid en ontwikkeling van deze doelgroep. Een goede samenwerking vereist een gezamelijke visie. In samenwerking met Saxion Hogescholen heeft Fluvère dit project begeleid. Aanpak: vanuit een gezamelijke outdoordag, inhoudelijke werkgroepen en kijk-in-mijn-keukensessies werken aan een inspirerend, visionair, strategisch plan. Daarin werden uiteindelijk visie, doelgroep, methodische uitgangspunten, organisatiestructuur, taken en verantwoordelijkheden vastgelegd. En de inhoud is voor geen enkele medewerker meer een verrassing.

Feiten en visie

Een goed organisatie- of beleidsadvies is gebaseerd op feiten uit betrouwbaar onderzoek. Aan Fluvères adviezen gaat altijd een kwalitatief en kwantitatief onderzoek vooraf naar organisaties, ontwikkelingen en beleid.
Background